Hvordan få et helikopter på "Saints Row 2"

February 27

Spillere forventer at alle oppfølgeren til et spill vil inkludere nye funksjoner. «Saints Row 2,"oppfølgeren til 2007's"hellige rad,"oppnådd det med tillegg av spilleren-kjørbare fly. Disse flyene, alt fra jets, til fly og helikoptre, er alle plassert på gjengen plassen, som er tilgjengelig når som helst under spillet.

Instruksjoner

• Trykk "Start" for å åpne kartet. I utkanten helt nederst til høyre er en stor bygning omgitt av åpen plass: Dette er flyplassen. Angi merketråd veipunkt fra kartet på denne bygningen og avslutte kartet.

• Kjøre til veipunkt merket du har plassert før du ankommer flyplassen.

• Kjøre gjennom gjerdene på hver side av terminalen nå rullebanene på baksiden. Minst to helikoptre gyter her sammen med andre fly. Hvis helikopter ikke gyte, Avslutt og gå tilbake til rullebanene til en vises, som det er semi-tilfeldig hvilke biler spillet skaper på flyplassen.

• Avslutt kjøretøyet. Gå opp til et helikopter og angi den samme som andre bakkebaserte kjøretøy, for å få eierskapet til den.

Tips og advarsler

  • Hvis du har kjøpt "Corporate krigføring" nedlastbart innhold, bare hodet til viktigste hellige gjemmested og navigere til taket. Et helikopter blir det hele tiden.