Hvordan konvertere lufttrykk fra Inches MB

October 13

I fysikk er press et mål i kraft per enhet. Det brukes vanligvis til å beskrive kraften av vekten av atmosfæren eller havet på et bestemt dyp. Et barometer er i utgangspunktet en hul tube, forseglet i den ene enden med ingen luften inne, med den andre enden i et reservoar av væske. Den registrerer lufttrykk ved å måle hvor langt opp røret væsken er skjøvet av atmosfæren.

Instruksjoner

• Fastslå om "inches" aktuelle refererer til "tommer kvikksølv" eller "tommer vann." Barometer bruker vanligvis kvikksølv, men noen bruker vann. Hvis du ikke sikker på hvilken det er, sammenlign nummeret arbeider du med standard atmosfærisk press 29.9 inches av kvikksølv eller 407 tommer vann.

• Multiplisere barometertrykk tommer vann av 2.49 å få trykket i millibars.

• Multiplisere trykket i tommer kvikksølv av 33,9 å få trykket i millibars.