Hva utgjør en flom?

August 8

Hva utgjør en flom?

Den enkel definisjonen av hva som utgjør en flom er overflødig vann midlertidig inundating en vanligvis tørre området, ifølge Federal sosialtjenestene. Overflyt kildene er alt fra utilstrekkelig drenering jordskred og bølger. FEMA råder at flom vanligvis passer inn i tre kategorier: vegetasjon, kyst og grunne.

Grad

National flom forsikring Program tydeliggjør at en flom betegnelse krever berørt område å måle to eller flere hektar, eller dekke to eller flere egenskaper, som en av egenskapene tilhører flom forsikring forsikringstaker.

Vegetasjon

Riverine flom forekommer når regnet fyller vassdraget raskere enn dreneringssystemer kan ta den bort. Elva nivået stiger til det overskrider bredden. Erosjon fører nedbrytning av naturlig beskyttende barrierer, tillater vannet å søle inn i omkringliggende områder.

Kyst

Ifølge South Carolina Emergency Management delingen er kysten flooding vanligvis et resultat av en tropisk storm eller orkan. Storm forhold utløse noen ganger en tsunami, som bidrar til flom når den treffer kysten.

Grunne

Grunne flom forekommer når grunnvann og kloakk siver inn i underjordiske områder som kjellere, regelmessig eller hele tiden. Disse flom kan også påvirke lavtliggende veier, rapporterer Suffolk County regjeringen på Long Island, New York.