Forklaring av ulike deler fargemåleren

February 11

Forklaring av ulike deler fargemåleren

En fargemåler er et verktøy for å måle hvor en løsning å absorbere en angitt bølgelengden til lyset. Denne absorpsjon brukes til å bestemme konsentrasjonen av et stoff i løsningen.

Komponenter

Den grunnleggende fargemåleren består av en lav spenning lyskilde som skinner gjennom løsningen i søppel. Cuvette passer en liten receptacle, og som de lys skinner gjennom det, en detektoren måler lyset som overføres via. Detektorens målinger vises på en LCD-skjerm.

Alternativer

Fargede filtre settes foran cuvette avhengig av hvilke bølgelengden til lyset du trenger. Dette bestemmes ved å vite hvilke bølgelengden til lyset stoff du måler absorberer best. Feltet og lab håndbøker har lister over disse bølgelengder for referanse.

Funksjonen

Når du velger og sette filteret for bølgelengden du trenger, må du analysere en tom og to til tre standarder (minimum) bruke fargemåleren. Tomt er vanligvis rent vann. Standarder er løsninger av ulike konsentrasjoner av stoff du måler i din prøve. Målingene fra tomt og standarder brukes til å sette opp et diagram som du bestemme eksempel konsentrasjonen når du analysere den.