Hvordan du skjerpe G5 Broadheads

December 29

Broadhead den G5 er en trippel kanter pilspiss som brukes utelukkende for bow jakt i stedet for målet praksis. Det er også en pilspiss spesielt designet for gjenbruk, og som sådan må rengjøres og vedlikeholdes riktig slik at den alltid fungerer for dens fjellpigg effektiv. Du trenger å skjerpe dine G5 Broadhead den gang så det har nødvendig riktig forkant for jakt.

Instruksjoner

• Farge i bladet kantene - sider av bladene, ikke faktiske cutting edge - med filt-tip marker.

• Plass diamant stein på en flat overflate.

• Plasser din G5 Broadhead den på diamond steinen slik spissen peker mot en av langsider.

• Gni pilspissen frem og tilbake på diamond steinen. Stoppe ofte for å undersøke bladene og se hvor mye markør har vært skrapt av.

• Fortsette skarphet før alle markøren er borte fra metall. Snu pilen til neste side og skjerpe den siden på samme måte. Fortsett skarphet til alle kanter er skarpe igjen.