Hvordan beregne CF til Gpd

September 28

Hvordan beregne CF til Gpd

Gallon per dag og kubikkfot er vanlige måter å beskrive frekvensen av flyten av en væske, med kubikkfot blir målt over ett av flere standard perioder. Volumet av væske behandles av pumper, filtre og rørledninger kan uttrykkes med en enhet, slik at konvertering mellom dem er ofte nødvendig. Begge enhetene er tiltak av volum, så konvertering mellom dem er en enkel prosess som krever grunnleggende matematikk.

Instruksjoner

• Opprette tidsperioden forbundet med antall kubikkfot. Dette er vanligvis kubikkfot per sekund, per minutt eller per time.

• Multiplisere antall kubikkfot med 7.48, antall gallon i 1 kubikk fot. Resultatet er kubikkfot konvertert til gallon. For eksempel tilsvarer 10 kubikkfot 74.8 gallon fordi 10 ganger 7.48 er lik 74.8.

• Multipliserer du resultatet fra trinn 2 med passende konverteringsfaktor nedenfor. Resultatet er antall kubikkfot uttrykt som gallons per dag.

For per sekund: multiplisere med 86400, antall sekunder i 1 dag.

For kubikkfot per minutt: multiplisere med 1,440, antall minutter i dag.

For kubikkfot per time: multiplisere med 24, antall timer i døgnet.

For eksempel 4 kubikkfot per sekund tilsvarer 345,600 gallons per dag - 4 multiplisert 86400 er lik 345,600.

Tips og advarsler

  • Fordi kubikkfot og gallon er begge enhetene volum, har du ikke vurdere temperatur eller presset av væske.
  • U.S. vanlig galle avvike fra Imperial gallon. Ifølge Dr. Russ Rowlett ved University of North Carolina tilsvarer 1 Imperial gallon 1.20095 U.S. flytende galle.