Hvordan beregne posisjon som en funksjon av tid i fysikk

November 4

De fire Kinematisk ligningene i fysikk for modellen av en partikkel under konstant akselerasjon i en dimensjon er nyttig og lett å forstå for ny fysikk studenten. I dag er formelen rundt Kinematisk ligningen brukes til å beregne posisjonen som en funksjon av tid. Les videre for å lære mer.

Instruksjoner

• Ta en titt på settet med Kinematisk ligninger i begynnelsen fysikk.

• Finn ligningen som ser slik ut: "x(final) = x(initial) + v(initial)) t + 1/2at ^ 2."

• Forstå hva komponentene i denne ligningen mening. "x(final)" er lik den endelige plasseringen av partikkel. "x(initial)" er lik startposisjonen for partikkel. "v(initial)" er lik den opprinnelige hastigheten. "t" tilsvarer punktet i tid som du beregner. "a" tilsvarer akselerasjonen av partikkel (en konstant akselerasjon, tyngdekraften).

• Vær oppmerksom på at dette er en beregning for bevegelse i en rett linje. Dette er en grunnleggende fysikk problem for et fritt-fall-objekt med akselerasjon av tyngdekraften av "9,8 m/s ^ 2." Også, innledende hastighet og utgangsposisjon sammenfallende med t er lik 0.

• Bruk denne ligningen for posisjon som en funksjon av tid da ukjente siste hastigheten og sluttposisjon.

• Koble knowns som du har for ligningen. Dette vil være et punkt før du beregner, plasseringen av partikkel på rett linje på den tiden, hastigheten på den tiden og akselerasjon (igjen "9,8 m/s ^ 2").

• Gjør algebra og endelige svaret vil gi deg gratis fallende objektets endelige posisjon som en funksjon av tid.

Tips og advarsler

  • Vær oppmerksom på at ofte det er mer enn én måte å problemløsning Kinematisk ligningen. En annen av de andre fire formlene kan også gi deg det samme svaret. Også, du må bruke en annen ligningen først å finne en komponent for å løse for ligningen må løses.