Hvordan tolke tegning Per ANSI

September 3

Engineering og design tegninger og tegninger avsløre alle relevante dimensjoner, posisjoner og toleranser for bygging eller fabrikasjon av et produkt. ANSI er en organisasjon som utvikler standard metoder for å dokumentere informasjon på en blåkopi eller ingeniørfag tegning. For å lese en tegning som oppfyller ANSI standarder, må du være kjent med spesielle symboler brukes av ANSI for å indikere ulike målinger som vinkler, lengder, diameter og dyp. ANSI-standarder endre nesten årlig på noen måte eller annen, så sørg for at du holde deg oppdatert med alle endringer hvis du må lese og tolke tegninger regelmessig.

Instruksjoner

• Vurdere gjeldende standarder for typen tegning du tolke. Det finnes flere sett med standarder gjennom ANSI angir hvordan elementer skrevet eller trukket på en tegning.

• Les spesifikasjonene for standard i den offisielle erklæringen av ANSI-standarden for tegninger og tegninger. Du kan få en kopi av spesifikasjonene og den offisielle teksten ved å kjøpe dem fra ANSI. Dette vil hjelpe deg gjøre deg kjent med standardene som brukes for linjer, dimensjoner og toleranser og tillater deg å tolke elementene som finnes i tegningen. På steder der det er ingen notasjon med en dimensjon i tegningen uten en toleranse, du vil kunne bruke standard toleransen som nevnt i ANSI-standarden for bestemt dimensjonen.

• Les tegningen ved å ta spesielt merke til hver dimensjon og toleranse gitt og samkjøre dimensjon og toleranser med et bestemt element i tegningen.

• Kontroller informasjonen plasseres i referansedelen av tegningen. Referanse-boksen inneholder merknader om varenummer og revidere antallet, datoen for tegningen, omfanget av tegning elementene og eventuell annen informasjon som kreves for å tolke tegningen.