Ohio lover Guiding Steelhead fiske

April 7

For å beskytte verdifull steelhead arter, innført Ohio ulike lover å regulere fisket. Ohio rik tilførsel av steelhead fisker finnes i elvene Vermilion, irritasjon og Rocky. Andre elver med mindre kilder steelhead fisker inkluderer Conneaut Creek, Wheeler Creek, fransk Creek og Turkey Creek i mer begrensede mengder. Ohio avdeling av dyreliv forskerne oppdaget at reproduksjon av steelhead er ganske lav, en av grunnene steelhead fiske må være mer regulert.

Dyreliv minimumsverdien

Ohio Administrative Code setter en pengeverdi på enkelte arter sjeldenhet og egenverdi. Denne loven inneholder en tabell der fiskere og lov håndhevere kan se ved brudd på overfiske eller jakt overtredelser, slik at straffen kan beregnes på linje med verdien av ulovlig dyreliv fanget, kjøpt, eller i besittelse. Steelhead fisken eller oncorhynchus mykiss gjelder en $50 kostnad.

Fisk Bag daglig grenser

Ohio også setter begrensninger på hvor mange steelhead som kan fiskes. Staten koden forbyr å ta eller holde mer enn fem steelhead ørret samtidig fra noen av vannet i Ohio. Disse daglige grense kan beskyttet steelhead fisk trives.

Sportsfiske

Ohio loven tillater ikke hånd-fiske etter steelhead. Ohio koden sier at når en sportsfisker er engasjert i sportsfiske, er det tillatt for alle arter av fisk tas hånd med unntak av steelhead ørret, laks og steinbit. Denne loven krever at alle typer ørret må være fanget av angling bare. Også er visse elver og fylker utenfor grensene for enkelte andre typer fisk.