Hvordan beregne HPLC oppløsninger

October 3

Kjemikere bruke høy ytelse flytende kromatografi eller HPLC, for å skille blandinger av forbindelser. Generelt består metoden av å injisere et utvalg i en kolonne der den blander seg med ett eller flere løsemidler. Ulike forbindelser adsorberes eller "stick," kolonnen til ulike grader; og som løsemiddelet skyver forbindelser gjennom kolonnen, en av komponentene i blandingen avsluttes kolonnen først. Apparatet oppdager forbindelsene som de kommer ut kolonnen og produserer en chromatogram som består av et plott med tiden på x-aksen og signal intensiteten fra detektoren på y-aksen. Som forbindelsene avslutte kolonnen, produserer de "topper" i chromatogram. Generelt, den lenger fra hverandre og den smalere toppene i chromatogram, jo høyere oppløsning. Forskere mener en oppløsning av 1.0 eller høyere representerer en tilstrekkelig separasjon.

Instruksjoner

• Måle bredden på to tilstøtende toppene i chromatogram ved å merke hvor akseverdier er på bunnen av hver topp. X-aksen representerer oppbevaringsperioden, vanligvis målt i sekunder. Dermed, hvis begynner på 15,1 sekunder og ender på 18,5 sekunder, bredden er (18,5-15.1) = 3,4 sekunder.

• Bestemme tid ved å merke tiden, dvs. plassering på x-aksen, som tilsvarer plasseringen av maxima av toppene. Denne verdien vil normalt være om halvveis mellom de to verdiene brukes til å beregne bredden i trinn 1. Eksempelet i trinn 1, for eksempel ville viser maksimalt på ca 16,8 sekunder.

• Beregne oppløsning, R, mellom to toppene av

R = (RT1 - RT2) / [0,5 * (W1 + W2)],

der RT1 og RT2 representerer tid av toppene 1 og 2 og W1 og W2 representerer bredden på toppene tatt på sine baser. En topp fortsetter eksemplet fra trinn 2 og 3, og viser en tiden 16,8 sekunder og en bredde på 3,4 sekunder. Hvis andre toppen utstilt en oppbevaringsperioden 21.4 sekunder med en bredde på 3,6 sekunder, ville og oppløsningen være

R = (21,4-16,8) / [0,5 * (3.4 + 3,6)] = 4.6 / 3.5 = 1.3.