Hvordan finner jeg en Margin av feil når de prøven størrelsen er mindre enn 30?

October 14

Hvordan finner jeg en Margin av feil når de prøven størrelsen er mindre enn 30?

Feilmargin anslår at estimert avledet fra et utvalg. Jo større prøven, jo mer nøyaktig anslag, men når utvalgsstørrelsen er liten, standard formlene fungerer ikke bra.

Standard formel

Standard formelen for feilmarginen i en binomiske andel er (pq/n) ^. 5, der p er andelen av prøven sier én ting, q = 1-p, og n er utvalgsstørrelsen. Så, hvis vi hadde et utvalg av 10 personer, og 1 av dem hadde en sykdom, så p =.1, q = 9, n = 10 og feilmarginen er.09.

Simulering

En alternativ metode er å simulere dataene. Du kan bruke et statistisk program som SAS eller R for å simulere en stor befolkning med samme proporsjoner som din prøve, og deretter tegne gjentatte ganger prøver fra den. Du kan finne feilmarginen fra samlingen av eksempler.

En alternativ formel

Agresti og å Blogger foreslå en enkel alternativ formel som de viser for å være mer nøyaktig når n er liten. Å legge to suksesser og to feil (det vil si to personer i hver gruppe) til den opprinnelige prøven. Så, i vårt eksempel, i stedet for p = 1/10 og q = 9/10 vi bruker p = 3/14 og q = 11/14. Anslag over andelen i befolkningen er nå.21 og feilmarginen er nå 0,11.