Hvordan du rapporterer chi-kvadrat verdier

February 7

Hvordan du rapporterer chi-kvadrat verdier

Du utformer en sjokolade og oppfinne tre navn kan du bruke: Mr. Tasty, The Big Chewy og fjell av Marshmallow. Du utføre en smakstest av 100 personer hver under de tre navnene spør hvor mange folk ville kjøpe sjokolade. Hvis navnet gjør ingen forskjell, bør hvor mange som ville kjøpe godteri være omtrent like alle tre grupper. Du vet at chi-kvadrat statistikk er til bruker fordi det sammenligner observerte resultatene til hva forventes hvis navnet og kjøper preferanse ikke var tilknyttet, men du er usikker på hvordan akkurat du rapporterer resultatene.

Instruksjoner

• Beregne den chi-kvadrat ved å bruke observert i seks celler i tabellen, inkludert: Mr. Tasty/kjøpe, Mr. Tasty/ikke Buy, The Big Chewy/kjøpe, stor Chewy/ikke kjøpe, fjell av Marshmallow/kjøpe og fjell av Marshmallow/ikke kjøpe. Åtti ville kjøpe sjokolade når det ble kalt Mr.Tasty, 60 da det ble kalt The Big Chewy og 71 da det ble kalt fjell av Marshmallow. Subtact hver verdi 100-få nummeret som ikke ville kjøpe i hver av de tre forholdene. Chi-kvadrat beregnes med følgende formel: (observed-expected)^2/(expected). Beregn forventet verdi for hver av seks betingelsene i tabellen ved å ta raden totalt multiplisert med hele kolonnen delt på totalt antall observasjoner i tabellen. Forventes å kjøpe sjokolade under noen av de tre navnene er 100211/300 eller 70,3. Vil du fylle det samme settet med tre verdier i kolonnen "Vil ikke kjøpe" ved å beregne den forventede verdien av 10089/300 eller 29.67. Beregne chi-kvadrat verdien for hver av seks tabellen: Mr. Tasty/kjøpe (1.329), Mr. Tasty / ville ikke kjøpe (3.150), The Big Chewy/kjøpe (1.58), The Big Chewy / ville ikke kjøpe (3.599), fjell av Marshmallows/kjøpe (. 006) og fjellene i Marshmallow / ville ikke kjøpe (. 015). Legg til disse verdiene for å få den totale chi-kvadrat av 9.617. Chi-kvadrat verdien brukes til å utlede den p-verdien, som er statistikken som forteller deg om det er en tilknytning mellom navnet på sjokolade og antall personer som ønsket å kjøpe den.

• Beregne grader av frihet ved å ta antall grupper, i dette tilfellet tre, og trekke fra den. Bruk chi-kvadrat verdien og grader av frihet verdien---to---å utlede den p-verdien. Et program som vil gjøre dette. men hvis du gjør beregningen manuelt, du ville se opp chi-kvadrat verdien i en Distribusjonstabell, bruker de riktige gradene av "frihet. Chi-kvadrat verdien av 9.617 vil gi deg p-verdien 01. En statistiker vil antyde at det er en tilknytning mellom navnet og de som ville kjøpe sjokolade fordi p-verdien 01 betyr at du bare har en 1 prosent sjanse for å få en chi-kvadrat-verdi dette store hvis det virkelig er ingen sammenheng mellom to variabler.

• Rapportere resultatene i henhold til kravene av publikum som du presenterer. For papir i samfunnsfag, bruke American Psychological Association's format. I dette formatet, chi-kvadrat statistiske symbolet rapporteres med grader av frihet og utvalgsstørrelsen rapporterte etterpå i hakeparenteser, etterfulgt av p-verdien. Du kan si noe sånt som: "prosentandelen av forbrukere som sa de ville kjøpe sjokolade var assosiert med navnet på godteri, c ^ 2 (2 N = 100) = 9.617, p =. 01." Hvis din generelle chi-verdi ikke er betydelig, er dette slutten av din tolkning.

• Undersøke personlige teller for hver gruppe hvis din generelle chi-kvadrat var betydelig. Selv om chi-kvadrat statistikk selv bare vurderer hvorvidt de to variablene er tilknyttet, kan du sammenligne observerte verdiene for forventede verdier for hver celle. Du kan se Mr. Tasty gruppen hadde flest mennesker som sa de ville kjøpe sjokolade og 80 er høyere enn den forventede verdien av 70,3. Så du skriver at hvor mange sier de ville kjøpe sjokolade bar da det ble kalt Mr. Tasty (80) var større enn det forventes hvis variablene er uavhengige (70,3).