Hvordan beregne Boyles lov

February 23

Boyles lov er et kjemi prinsipp som beskriver forholdet mellom trykk og volum av en gass på en konstant temperatur. De to egenskapene er omvendt proporsjonal: som en går, den andre går ned. Loven kan uttrykkes P1V1 = P2V2, der P1 og V1 er den opprinnelige volum og press, og P2 og V2 er den nye volumet og press.

Instruksjoner

• Bestemme den opprinnelige volum og press. Koble opprinnelige volumet for V1 og opprinnelige trykket i for P1.

• Angi det nye volumet av gassen. Plugg den for V2.

• P1 og V1 og dele produktet V2.

Tips og advarsler

  • Du kan løse for det nye volumet (V2) Hvis du har nye trykket ved å følge den samme prosessen, bortsett fra du erstatte nye trykket for P2 i stedet for det nye volumet for V2.