Hvordan trimme en Alpakka tenner

March 31

Hvordan trimme en Alpakka tenner

En Alpakka tenner må trimmes for å unngå fordøyelsesproblemer og skade andre dyr og mennesker. En veterinær bør konsulteres før tannarbeid er utført, og tennene må fjernes kirurgisk i noen tilfeller. Mesteparten av tiden, men kan alpaca's eier så av dyrets tennene enkelt med en obstetriske wire. Prosedyren krever to personer, en til å holde alpaca og å så tennene, og forårsaker dyret liten nød når utført effektivt. Begge skal bruke vernebriller og vernehansker under prosjektet.

Instruksjoner

Abonnenten

• Står på motsatt side av alpaca der tannen vil bli avkortet hvis du er den som vil holde dyret under prosedyren.

• Utsett dyrets tenner ved å nå over og under hodet og holde sine lepper opp og tannkjøtt og tenner.

• Holde dyr, sikre sin hodet gjenstår fortsatt mens arbeidet utføres.

Klippeverktøyet

• Danne en løkke med obstetriske wire hvis du er den som vil kutte tannen. Ca 1 fot av wire er en komfortabel lengden på kabelen som til å arbeide. Plass wire loop rundt tannen du vil klippe ut.

• Holde ledningen stram, og trekk den kraftig flere ganger parallelt tannkjøttet opprette en groove til å sages.

• Så av de resterende tann etter sporet når du flytter ledningen frem og tilbake.

• Fil skarpe kanter fra stubben av tannen med en hånd-fil.