Bruk av sekstant

January 22

Sekstant er en navigasjons instrument som måler vinkelen mellom horisonten og en gitt himmellegeme bruker to speil. Denne målingen kan brukes til å bestemme lengdegrad og breddegrad observatøren. Selv om navigere sekstant er en komplisert prosess som krever bruk av navigasjon tabeller, er de grunnleggende prinsippene bak ganske enkelt.

Finne Latitude med sekstant

Sekstant brukes vanligvis til å finne en observatør breddegrad, som er et mål på hvor langt nord eller sør for ekvator et objekt er plassert. Gjør brukes sextant til å måle vinkelen mellom solen når det er på sitt høyeste punkt, som er på middag og horisonten. Denne måleenheten brukes i kombinasjon med navigasjonsmaskiner tabeller for å finne hvilken linje breddegrad solen vil være over på middag på denne dagen.

Finne lengdegrad bruker sekstant

Sekstant kan også beregne en observatør lengdegrad når den brukes i kombinasjon med en svært nøyaktig klokke. Lengde er et mål som angir hvor langt øst eller vest nullmeridian et objekt er plassert. Hver time, jorden beveger seg 15 grader. Derfor, hvis du vet hva lengdegrad solen var rett over på middag, og hvis du vet hvilken tid det var da solen var direkte over deg, kan du bruke et annet sett av navigasjons tabeller for å finne din gjeldende lengdegrad.

Astronomiske Sextants

Sextants ble også brukt i astronomi å måle avstanden mellom to stjerner og fastslå høyden for himmellegemer. I dag, disse målingene gjøres ved hjelp av teleskoper og satellitter, men i 1500 astronomer som Tycho Brahe brukes sextants for å gjøre mange revolusjonerende astronomiske observasjoner. Disse astronomiske sextants var mye større enn navigasjons sextants, som de kan bygges på tårn og ikke måtte utføres på skip. De hadde også en kunstig horisonten, slik at målene kan gjøres mellom to himmellegemer i stedet for mellom ett himmelsk objekt og horisonten.