Effekten av sender barna til barnehage

May 4

Effekten av sender barna til barnehage

US Department of Education startet en stor studie av barns utvikling, etter en gruppe fra fødselen gjennom barnehage og en annen fra barnehage til åttende klasse. Begge grupper, ble data samlet inn på barnas opplevelser i tidlig utdanning. Noen forskere er samkjøre denne informasjonen med barnas fysiske og pedagogisk utvikling. National Institute of Child Health and Human Development har også gjennomført en studie etter mer enn 1.000 barn gjennom sine førskolen år, så publisert foreløpige funn for foreldre som akademikere.

Ingen store effekter

Gjennomsnittlig barna i studien NICHD tilbrakte 27 timer i uken av noen andre enn deres mødre over de første 4 1/2 år av livet. Studien fant et skifte fra hovedsakelig familiebasert omsorg i de første to årene mer center-baserte Care eldre barn fikk. Forskerne finner ingen store forskjeller i utvikling mellom barn bare av sine mødre og de som brukte de 27 timene eller en uke av noen andre.

Noe bedre akademikere

Institutt for utdanning studien, barn som kom inn i barnehagen rett fra et år med førskolen scoret høyere matematikk og leseferdigheter enn barn som ikke hadde vært i omsorg året før. Resultatene av NICHD studier på kognitive og språkutvikling var mer knyttet til kvalitative forskjeller i dag omsorg. Utviklingen av barn med erfaring i høy kvalitet barnehager var noe høyere enn utviklingen av de med alle familiebasert omsorg eller lavere kvalitet barnehager.

Atferdsmessige effekter

NICHD studien har funnet flere liten effekter barnehage erfaring på barns oppførsel i sitt siste år av førskolen og i barnehagen. Igjen, barn som var av høyere kvalitet ble mer samarbeidsvillig enn lavere kvalitet omsorg. På den annen side, totale timer barnehage erfaring korrelert med mer atferdsproblemer enn hos barn med mindre erfaring i barnehager, og barn som erfaring var i barnehager, mer atferdsproblemer enn de som hadde vært i noncenter omsorg.

Fine-motoriske ferdigheter

Institutt for utdanning Studien fant at å være i førskolen året før barnehage var en av flere faktorer korrelert med høyere fine-motoriske ferdigheter. Dette funnet var fra kohort fulgt fra fødselen, så den ikke avsløre om disse høyere ferdigheter vedvarer i grunnskole karakterer og mer faglig arbeid som skriftlig.