Hvordan brukes trigonometri kjemi?

March 26

Trigonometri er et system av matematikk som beskriver trekanter. Kjemikere bruk trigonometriske funksjoner nøyaktig beskrive vinkler som opprettes når atomer bånd sammen til skjemaet molekyler. Kjemi er en vitenskap som beskriver hvordan materialer samhandler med hverandre og trigonometriske funksjoner, som sinus, cosinus og tangens, er viktig å beskrive materialer i sine tre dimensjoner.

Sinusfunksjon

Sinusfunksjonen "" er den mest brukte trigonometriske funksjonen i kjemi. "Sinus" er representert ved den greske bokstaven "theta", og brukes til å representere en av de indre vinklene i en trekant i matematikere. Hvis beina og hypotenusen i en trekant er kjent for deg, kan du bestemme verdien av sinus. Verdien av sinus kan bestemmes ved å dele "motsatt" etappe av trekanten hypotenus av en trekant. Sinusfunksjon brukes i kjemi for å fastslå den nøyaktige vinkelen av en obligasjon.

Kovalente bindinger

En kovalent binding er enveis atomer delta sammen skjemaet molekyler. Når elektronene to atomer danner en kovalent binding, tar den resulterende molekylet på en figur som er forårsaket av elektroner blir frastøtt fra hverandres negativ ladning. Kjemikere kan representere et molekyl utseende two-dimensionally av et diagram kalt en "Lewis Structure." Kjemikere kan imidlertid representere form av molekylet mest nøyaktig i en tredimensjonal modell, som kan oppnås ved hjelp av trigonometriske funksjoner. Molekylet er representert i en trekantet prisme slik at kjemikere kan trene ligningene som bestemmer interiør vinkler og lengden på trekantens tre sider, som kalles det motsatte, tilstøtende og hypotenusen, når det refereres til en "riktig" trekant. Høyre trekanter inneholder en intern vinkel på 90 grader.

Braggs lov

Braggs loven er et prinsipp i kjemi som beskriver virkemåten for røntgenstråling i forhold til gitterverk struktur med krystall. En krystall er en solid struktur som noen form for materiale som inneholder repeterte mønster fly i interiøret eller på utsiden av materialet. Når en x-ray treffer en av interiør flyene av crystal, Bragg lov forutsier, med matematiske presisjon, vil vinkelen som x-ray stråle være brytes av indre av krystall.

Massespektrometri

Apotek er avhengige av data fra massespektrometri analyse av ulike kjemikalier. En masse spectrometer er en enhet som analyserer tilstedeværelsen av ulike molekyler, innenfor et stoff, og representerer dataene som en bølge. Trigonometri gjelder deretter forstå egenskapene til bølgen. Sinusfunksjon kan brukes til å bestemme wave amplitude, som måles i en bølge høyeste punkt - peak- og laveste punkt - gjennom.