Hvordan lese musikk notater for nybegynnere

November 3

Hvordan lese musikk notater for nybegynnere

Lære å lese musikk er en ferdighet som kan erverves i nesten alle aldre. Mens avanserte musikk kan være ganske komplisert, er det bygd på et fundament av enkle prinsipper. Kjenne grunnleggende note lesing og rytmiske notasjoner vil låse ubegrensede musikalske muligheter. Med praksis, kan lese musikk bli så behagelig som lese ord.

Instruksjoner

• Bli kjent med ulike notater. Tre vanligste er en fjerdedel notat, halv note og hel note. En fjerdedel notat ligner en utfylt avlang sirkel med en stilk går enten opp eller ned. En halv note er en åpen sirkel med en stilk går opp eller ned. En hel note er en åpen sirkel med ingen stamme. Merk bestemmer rytmen av musikken. Vanligvis en fjerdedel notat får en beat, en halv note får to beats og en hel note får fire slag. Hver type note har en tilsvarende hvile, som angir stillhet for samme mengde tid.

• Bruke puggekort til enkel rytme øvelsene. Telle høyt og trykk beinet når hvert notat begynner. Tid signaturen, funnet i begynnelsen av et stykke musikk, forteller deg hvor mange beats i hvert mål. Et mål er avstanden mellom to loddrette linjer, kalt bar linjer. Toppen antall tid signaturen forteller deg hvor mange beats er i hvert mål, og det nederste tallet angir Merk som får en teller. Hvis tid signaturen er 4/4, vil telling bli gjentatt som 1-2-3-4-1-2-3-4.

• Finne musikk for den maskinen du lære å spille. Du vil merke at musikk er skrevet på fem vannrette linjer kalt ansatte. Hvis du bruker musikk for et instrument som en fiolin eller trompet, skrives notene på et enkelt personale. For piano, to staber koble og kalles en grand stab. På begynnelsen av personalet er det en nøkkel tegn, som bestemmer hva linjer og rom for personalet gjennomsnittet. De to vanligste clefs er diskant, eller G nøkkel, og bass eller F nøkkelen.

• Legg merke til hvordan notene skrives på personalet. Notater er enten på en linje med linjen krysser midten notat sirkelens eller i et rom, med Merk sirkelen mellom linjene. Like nedenfor og over personalet anses plass notater. Liten vannrette linjer, kalt finans linjer kan legges over eller under de ansatte til å opprette flere linjer og mellomrom for notatene som er høyere eller lavere enn ansatte.

• Lær hvordan musikk alfabetet fungerer. Den består av åtte bokstaver som er tilordnet en bestemt pitch - A, B, C, D, E, F og G. Etter G, notatene gjentas en oktav høyere på A igjen. Notater er ikke kalt av alle andre bokstaver.

• Forstå hvordan ansatte gjelder alfabetet. Hver linje eller hvert område er tilordnet en bokstav. Går opp vekten, følger notatene en linje-plass-linje-space mønster. For eksempel i treble nøkkel, laveste linjen er E og F i rommet, G på neste linje, en i den neste plassen og så videre.

Det er flere minne triks for å hjelpe studenter husker linjer og mellomrom. Linjene som begynner på bunnen er treble nøkkel, E, G, B, D, F eller enhver god gutt er fin. Mellomrom er F, A, C, E, som staver ordet "ansikt." Hvis bassen clef, linjene som begynner på bunnen er G, B, D, F, A eller gode gutter gjør fint alltid. Mellomrom er A, C, E, G og alle kuer spiser gress. Bruke flash-kort med enkelt notater på en stab praksis gjenkjenne notatene. Begynner med bare linjer eller bare mellomrom og gradvis kombinere dem før du kan huske alle notatene på personalet. Deretter legge til notatene som er ett og to finans linjer over og under ansatte.

• Sjekk signaturen din tid og telle gjennom rytmen av sangen først når du nærmer deg et nytt stykke musikk. Visuelt se notene til at de er i et område du gjenkjenne. Når du har gjort deg kjent med musikken mentalt, prøv å lese gjennom det på apparatet.

Tips og advarsler

  • Registrere i musikk leksjoner for instrumentet ditt valg. En lærer skal kunne vise deg detaljene i teknikken og fingret for hvert notat.
  • Å være komfortabel med lesing musikk tar tid. Bruk spørrekort øvelser og praksis lese enkel musikk ofte for å forbedre dine ferdigheter.
  • Skrive musikk kan være en av de beste måtene å størkne konsepter. Få noen noteark og øvelsestegning notater på de riktige stedene.