Bruke alkalimetaller i en setning

March 11

Bruke alkalimetaller i en setning

Det er seks alkalimetaller: litium (Li), natrium (Na), kalium (K), lepidolitt (Rb), cesium (Cs) og francium (Fr). Hvert av disse elementene vil lett miste enkelt valence elektronet i sin ytterste orbital å danne en kasjon eller positivt ion, med en kostnad på 1. Hver også reagere voldsomt med vann. Ordene "alkalimetaller" er enkel å bruke i en setning.

Instruksjoner

• Bruk begrepet "alkalimetaller" i emnefeltet dommen når de beskriver hva alkalimetaller er eller gjøre. For eksempel "alkalimetaller er myk, sølvfargede metaller."

• Bruke ordene "alkalimetaller" med "av" i din setning når du diskuterer noe som tilhører eller er karakteristisk for alkalimetaller. For eksempel "Atom-strukturen av alkalimetaller gjør dem svært reaktivt."

• Bruk begrepet "alkalimetaller" som et transitivt verb objekt når du beskriver noe som er gjort til alkalimetaller. For eksempel "apoteket studert alkalimetaller da han var ung."

• Bruke ordene "alkalimetaller" med en preposisjon som "med" som indirekte gjenstand for et verb Når du beskriver en handling som utføres ved hjelp av alkalimetaller. For eksempel "jeg lager min laboratorium med alkalimetaller."