Hvor å hekte en AC-Adapter til en Smart syklus

November 4

Fisher-Price Smart syklusen er en fysisk læring system som fungerer som et spill som barn kan utforske av pedalene på sykkelen. Smart syklusen kobles til A / V utgang til TV og bruker fire "D" batteriene til å drive. Du kan også velge å bruke en a/c-adapter til å unngå å kaste bort så mange batterier med Smart Cycle. Installasjonen av a/c-adapter kan virke litt skremmende, men det er ganske enkelt å fullføre.

Instruksjoner

• Fjerne skruene fra base står og langs kanten av Smart syklusen med en stjernetrekker.

• Fjerne batteriene fra batterihuset.

• Kuttet mindre tilkobling del av strømadapteren til ledningene. Skille to ledninger litt.

• Koble den makt jack til batterirommet og loddetinn ledningene av a/c-adapter til den makt jack med en ledning til positiv slutten og den andre til negative. Det spiller ingen rolle hvor ledningen er festet til hvilken ende.

• Montere Smart syklusen og koble skruene.