Min PSP USB fungerer ikke etter Firmware oppdatering

October 11

PlayStation Portable kan oppdatere operativsystemet fra fastvareoppdateringer som Sony via Internett eller PSP-spillplater. Installere en versjon av firmware som forut for versjon 3.0 fjerner PSP har muligheten til å bruke USB-porten. Du kan fikse PSP slik at USB-porten fungerer igjen ved å installere firmware fra en nylig utgitte spill til PSP. Installere fastvareoppdatering ikke skade PSP eller påvirker dens garanti på noen måte.

Instruksjoner

• Legg PSP ned på et bord med LCD-skjermen opp og platen døren vendt fra deg. Trykk på avtrekkeren på øvre høyre hjørne av PSP med venstre hånd. Trykk på strømbryteren på nedre høyre hjørne av PSP med høyre hånd. Slipp strømbryteren etter 10 sekunder er gått. Slipp høyre avtrekker når tjenesten menyskjermen vises på LCD-skjermen.

• Hold PSP i venstre hånd med LCD-skjermen mot håndflaten.

• Åpne låsen på øverst til høyre av PSP ved plate døren med fingrene på høyre hånd. Trekk plate døren åpen helt.

• Sett inn spillet platen med den nyeste firmware oppdatere på den til plateskuffen med etiketten vendt utover.

• Skyv platen døren lukket med fingrene på høyre hånd.

• Sette PSP høyre tabell opp med platen døren vendt fra deg.

• Velg "Start" fra menyen. Trykk på "X"-knappen på PSP. Vent som PSP gjenstarte selv til i hjemmemenyen.

• Navigere fra menyen hjem til "Spill"-ikonet. Velg "UMD" fra under "Game."

• Velg "Firmware update" fra listen over valg til høyre for "UMD." Trykk på "X" for å kjøre firmware-oppdateringen.

• Vent til den "Firmware oppdatering"-menyen skal vises på LCD-skjermen. Følg menyen instruksjonene for å installere oppdateringen av fastvaren på PSP. Trykk på "X"-knappen for å starte PSP når fortalt av firmware-oppdateringen.

• Vente på det første skjermbildet i PSP spillet platen vises på LCD-skjermen. Slå av PSP ved presser på makt knapp og deretter slippe den.

• Hold PSP i venstre hånd med LCD-skjermen mot håndflaten.

• Åpne låsen på øverst til høyre av PSP ved plate døren med fingrene på høyre hånd. Trekk plate døren åpen helt.

• Fjerne spillet platen fra plateskuffen. Skyv platen døren lukket med fingrene på høyre hånd.

Tips og advarsler

  • Du kan leie en PSP spill-CD for å få den nyeste firmwaren hvis du ikke ønsker å kjøpe et spill.
  • Aldri Oppdater en PSP mens du bruker batteristrøm---vekselstrømmen som vil sikre at oppdateringen ikke blir ødelagt av mangel på strøm.