Hvorfor gjør bier en summende lyd?

November 30

Hvorfor gjør bier en summende lyd?

Bier gjør en summende lyd når de flyr i luften som vel de er samle pollen fra blomster og blir pollen nektar og honning. Det er flere grunner Hvorfor vibrasjoner fra denne summende lyd kan høres fra individuelle bier, samt fra kolonier av bier.

Fly

Bier gjør en distinkt summing når de fly fordi vingene flytte mer enn 11.000 ganger per minutt. Denne bevegelsen skjærer gjennom luften og skaper vibrasjon lyden du hører når bier ligger i nærheten.

Honning

Vibrasjon fra bier vinger brukes også til å bistå i nektar fordampningen prosessen når en bee koloni gjør honning i en bikube. Nektar starter som ca 80 prosent vann og rask bevegelse av en samling av bee vinger bidrar til å fordampe vannet fra nektar å gjøre det til honning. Denne fløyen bevegelsen gjør også en summende lyd.

Respirasjon

Bier har ikke utstillingsdukker organer. Den summende lyden gjøres både fra bevegelsen av sine vinger, og når kroppen presse luften gjennom voksne, som er små luftveiene som brukes for åndedrett.

Pollinering

Bier gå fra blomst til blomst for prosessen med pollinering. Dette er første skritt i den honning-prosessen. Bier få blomster å løslate pollen med vibrerende kroppene på anthers av blomster, som skaper en summende lyd og gjør blomster slipper pollen.