Hvordan beregne avstand av lys

August 8

Begrepet "lysår" refererer ikke til lengre tid, men i stedet en enhet av avstand brukt ofte i astronomi. Astronomer definerer et lysår avstanden lys går i ett år. For å beregne denne avstanden, eller avstanden at lyset reiser i noen tid, må du vite lys og hvordan å manipulere ligningen for hastighet generelt. Lysets hastighet er omtrent 300 000 kilometer per sekund (km/s), eller 186,000 miles per sekund (mi/s). Hastighet tilsvarer avstanden reist dividert med tiden det tok for å reise som.

Instruksjoner

• Løse hastigheten ligningen for avstand:

Speed = avstand/tid, så avstanden = hastighet x tid eller D = S x T

• Bestemme lengre tid, i sekunder (s), som du ønsker å beregne avstand lyset vil reise.

Eksempel: Hvor langt vil lyse reise i en time? (1 time = 3600 s)

• Erstatt de riktige verdiene i for deres variabler i ligning avstand å løse problemet.

D = S x T, så D = 186,000 mi/s x 3600 s = 669,600,000 mi

Lys vil reise 669,600,000 miles i en time.