Hvordan gjøre to trinn Algebra problemer med brøker

September 17

Algebraiske uttrykk inneholder variabler og tall. Variablene er brev som er ment å representere et ukjent kvantum. Tallene kan vises alene (konstanter) eller knyttet til variabler med multiplikasjon (koeffisienter). En ligning angir et uttrykk til et annet uttrykk eller en konstant. Formålet med en ligning er å tillate for å løse på variabelen slik at alle deler av ligningen er kjent.

Instruksjoner

• Problemløsning totrinns algebra, av form ax + b = c der "a", "b" og "c" er tall, ved å legge til eller trekke fra "b" fra begge sider av ligningen. Dele "a" fra begge sider av ligningen for å isolere "x."

• Løse i two-step formelen (1/2) x + 6 = 10. Trekke 6 fra begge sider: (1/2) x + 6-6 = 10-6 blir (1/2) x = 4.

• Multiplisere 2 til begge sider av ligningen, siden det er motsatt av (1/2) og vil avbryte ut brøken og isolere variabelen: (1/2) x 2 = 4 2 blir x = 8.