Definisjonen av et Land økosystem

November 26

Definisjonen av et Land økosystem

Et land eller bakkenett, økosystem er alle levende organismer og deres fysiske miljøet på et bestemt land. Terrestriske økosystemer kan samhandle og overlapper med marine (saltvann) og limnological (ferskvann) økosystemer. En rekke bakkesendte biomes kan brukes til å klassifisere mindre økosystemer.

Tundraen

Tundraen biome finnes nær polar breddegrader eller ved høye høyder. Temperaturene er kaldt hele året. Trær er generelt fraværende grunn av permafrost.

Taigaen

Taigaen ligger ved høye høyder og breddegrader der veksten av trær er mulig. Tykke skoger bartre trær er dominerende vegetasjonen.

Temperert skog

Temperert skog oppstå der det er forskjellige årstidene i løpet av året og lauvskog.

Regnskogen

Regnskog oppstår på mange breddegrader, men de største regnskogene oppstå på ekvator områder i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Den høye nedbøren av regnskogen resulterer ofte i svært dårlig jordsmonn på grunn av snylting.

Grasmark

Gresslettene finnes der biotiske eller abiotiske faktorer begrense tilstedeværelsen av trær. Gress er den dominerende vegetasjon om sporadiske eller isolert busker eller trær finnes også.

Andre terrestriske Biomes

Ekstra biomes kan klassifiseres etter nedbør, temperatur og vegetasjon som ørkenen, chaparral og tropisk løvfellende skog.