Kriterier for å bedømme en tromme Major i et Band

October 19

Kriterier for å bedømme en tromme Major i et Band

Noen musikalske sysler er så komplisert som et musikkorps ytelse, suksess er avhengig av evnen til en gruppe kanskje hundrevis av personer koordinere med hverandre uten selv å se deres bandmedlemmene. Dermed er rollen trommelen store, som dirigerer bandet under trening og viser, en viktig en. Bedømme drum hovedfag krever oppmerksomhet til visse personlig og profesjonell kvaliteter som kan påvirke potensielle ytelse.

Lidenskap

Som Drum Major Academy grunnlegger forklarer Rick Wilson, "drum hovedfag er en scenekunst, er musikk, dans eller teater." Din beste prestasjoner kommer når du trives. Som leder av bandet, vil drum Stores lidenskap også påvirke bandmedlemmene; en leder som entusiastisk kan inspirere storhet i et band.

Kommunikasjonsferdigheter

En tromme stor må kunne kommunisere klart med bandet og forstås hele tiden. Ifølge "Inc." magazine, beste lederne master kommunikasjon ved å følge handlinger, bruke klartekst og unngå metaforer, gi ærlige tilbakemeldinger og invitere deltakelse. En tromme stor som kan mestre disse ferdighetene vil være bedre forberedt til å lede et band enn en som ikke kommuniserer godt.

Gjennomføre ferdigheter

Gjennomfører er den primære oppgaven som en tromme stor er klarerte, så du må trommelen major i stand til ledende bandet gjennom sin musikk, uansett hvor komplisert det kan være. I minst trommelen store bør være i stand til å gjennomføre felles tid signaturer som 4/4, 3/4, 2/4 og 6/8. En annen viktig ferdighet er å kunne opprettholde en jevn tempo. Holde en korrekt, konsekvent tempo er en viktig komponent i sikringen band spiller musikken til best evne.

Dedikasjon

En tromme stor vil sette et eksempel for resten av bandet, trenger noen som vil være villig til å være først som ankom og sist til å forlate for praksis og konkurranser. Dette krever en stor investering av tid, så en tromme stor som mangler nødvendige engasjement kan være ofte. Dette vil hindre bandets fremdriften kan inspirere en dårlig holdning fra bandet.