Hvordan konvertere gram enheter

August 2

Hvordan konvertere gram enheter

Et gram er en enhet av masse og er en del av den internasjonale standardenheter (også kalt det metriske systemet). Det er angitt av bokstaven "g" (som i en apple veier 100 g) og var opprinnelig basert på vekten av en kubikkcentimeter vann. Å kunne fastslå objektets masse kan du sammenligne forskjellige objekter. Men siden det er forskjellige systemer for enheter, må du også kunne konvertere gram til andre enheter slik at sammenligninger er relevante.

Instruksjoner

• Slå opp definisjonen av prefikset og multiplisere med å konvertere gram. Innenfor det metriske systemet beskriver prefikset forholdet mellom enheter. Et kilogram (kg) er 1000 gram, fordi kilo betyr 1000.

• Bestem hvor mange pounds et objekt og deretter konvertere det til gram med multiplisere pounds av 453.6. Hvis du bruker Imperial systemet, eller amerikanske systemet, har dette ulike enheter helt. Den vanligste enheten blir pund. En halvkilo er ca 453.6 gram.

• Bestemme hvor mange gram er i en av enheten du arbeider med, og deretter multiplisere objektets vekt etter at å få et resultat i gram. Andre systemer eller enheter du ikke er kjent med, må du finne konvertering i lærebøker eller referansemateriale. Du kan også måle massen av et objekt i begge enheter og bruker resultatet som din omregningsfaktor.

Tips og advarsler

  • En enhet av masse kan konverteres til noen annen enhet av masse så lenge du finner riktig konverteringen.
  • Kontroller at konvertering referansematerialet er nøyaktig eller resultatene vil være av.