Hvordan redusere Nitrates inne en Freshwater fisken Tank

December 1

Hvordan redusere Nitrates inne en Freshwater fisken Tank

Når organisk avfall bygger seg opp i en freshwater fisken tank, vil nitrat nivået øke. Høy nitrater kan være dødelig for fisk. Høye nivåer av nitrater kan føre til en stor økning av algene oppblomstringen også. Holde nitrater på et riktig nivå vil redusere stress på fisk og hjelpe oppbevare akvariet blir full av alger.

Instruksjoner

• Kontroller nitrat nivået av ferskvann akvariet med et nitrat testing kit. Nitrat testing kits kan kjøpes online eller for pet butikker. Målet er å holde nitratnivåer under 10 ppm (parts per million), men de fleste akvarier vil bli bra på nivåer fra 10 til 40 ppm. Nivåer nå 60 ppm vil drepe planter og forårsake stress på fisk, som kan være dødelig.

• Riktig mate fisken å redusere nitrate høyder. Oppspore næringen vil bryte ned i vannet og føre til høyere nivåer av nitrater. Mate fisken to ganger om dagen i stedet for bare dumping mye mat i tanken. Kontroller at fisken spiser all mat innen få minutter.

• Endre vannet i tanken å redusere mengden av nitrater. Hvor ofte du endrer vannet i akvariet vil avhenge av fisken du har, men endre minst 20 prosent av vannet hver måned vil bidra til å fjerne avfallsstoffer som har bygget opp. Hvis du endrer vannet, men det nitrate høyder er fortsatt for høyt etter en dag, kan du endre en 20 prosent av vannet til nitrater lavere til riktig nivå.

• Rengjør din fisken tank. Vakuum grus, steiner og dekorasjoner. Vakuum inntaks ut avfallsstoffer og skitt som i tankene. Erstatt og rense filtre og pumper, fordi oppspore næringen og annet avfall kan bli fanget i disse enhetene. Siden nitrat nivåer øker når avfallsprodukter bryte ned, er rensning din tank et stort skritt i å senke det nitrate høyder.