Spillereglene for koret medlemmer

October 11

Som en gruppe mot et felles mål, opprette mange vellykkede kor etiske retningslinjer. Noen kor har en code of conduct som de observerer hele tiden, mens andre kor Opprett en egen kode for turer.

Formål

Suksessen til et kor krever samarbeid med alle sine medlemmer å presentere et enhetlig stykke musikk publikum. På Mariakirken i London, England, spør koret code of conduct mer avanserte medlemmene å "forstå den skjøre balansen mellom gir en sterk musikalsk leder og blending med andre sangere."

Funksjoner

Mange koret koder oppførsel fokus på hvordan medlemmer skal behandle andre. For eksempel ber Victoria sjel Gospel Choir sine medlemmer til å respektere leder, arrangørene av viser, fans og de andre medlemmene av koret. For å vise respekt, bør koret medlemmer være på tid for øvelser og forestillinger, fokus og samarbeide under prøvene og gi deres best ytelse under konserter.

Andre hensyn

Noen atferdsregler be medlemmene å hjelpe med andre praktiske oppgaver som er involvert med øvelser og forestillinger, som sette opp stoler, sortering musikk og transport av klær og kostymer.