Hvordan du rapporterer ulovlig søppelcontainer Dumping

August 16

Hvordan du rapporterer ulovlig søppelcontainer Dumping

Bedrifter og leilighetskomplekser gir søppel containere på eller nær egenskapen å lette fjerning av avfall. Bare personer med tillatelse til å bruke den søppelcontainer kan sette inn søppel på den. Det er ulovlig å plassere søppel i en søppelcontainer uten tillatelse. Ulovlig dumping fører mange helse og sikkerhet bekymringer. Søppel overfylte fra den søppelcontainer kan fester og ødelegge miljøet. Lukten og synet av overfylte søppel oppretter også en ordensforstyrrelser. Rapportere ulovlig dumping til de riktige myndighetene.

Instruksjoner

• Spille inn så mye informasjon som mulig om aktiviteten. Merk av dumping, stedet, en beskrivelse av personen og annen relevant informasjon inkludert bilnummer tall og kjøretøy beskrivelser.

• Kall 9-1-1 Hvis dumping pågår. Gi så mye informasjon som mulig om dumping til politiet. Dette vil tillate politiet å problemet siteringer hvis dumping er i gang når de kommer.

• Kontakt på statens environmental services department eller Utenriksdepartementet av naturressurser. Videresende informasjon om dumping.