Hvordan beregne bølgelengden til 200Kev elektron

February 18

Hvordan beregne bølgelengden til 200Kev elektron

Elektronene elementærpartikler som bærer en negativ ladning. Elektroner er ansatt i flere viktige eksperimentelle teknikker, som elektron Diffraksjon eller elektronmikroskop. Elektron bølgelengden fungerer som en viktig parameter i begge teknikkene. I fysikk sier de Broglie prinsippet at elektroner, samtidig partikler oppfører seg også som bølger. Tilsvarende ligningen definerer bølgelengden via elektron momentum som kan beregnes ved hjelp av energien vanligvis uttrykkes i electron volt (eV) enheter.

Instruksjoner

• Registrer de fysiske konstantverdier nødvendig for beregning av energi beregninger. I dette tilfellet, er de:Elektron masse = 9.10938215E-31 kg; Merk at "E-31" representerer "10 i kraft-31."Planck konstant (h) = 6.62606896 E-34 J s.

• Multiplisere energien i 200 KeV 1000 å konvertere den til electron Volt (eV). Du får:200Kev x 1000 = 200.000 eV.

• Multiplisere energien i eV med faktoren 1.6021765E-19 å beregne det i joule (J).Du har: 200.000 eV x 1.6021765E-19 = 3.2E-14 J.

• Multiplisere elektronet energi (i J) ved sin masse og deretter "2." Det gir:3.2e-14 J x 9.10938215E-31 kg x 2 = 5.83E-44.

• Ta en kvadratrot fra verdien fra trinn 4 for å beregne elektron momentum: sqrt (5.83E-44) = 2.41E-22 kg m/s.

• Dele Planck konstant elektron momentum til å beregne bølgelengde.Elektron bølgelengden er:6.62606896 E-34 J s / 2.41E-22 kg m/s = 2.75E-12 m = 2,75 picometers (pm).Merk at prefikset "pico" (p) angir omfanget E-12.

Tips og advarsler

  • Vær oppmerksom på at alle resultatene er avrundet til andre desimaltegnet.