Betydningen av fotosyntese til liv

March 1

Betydningen av fotosyntese til liv

Fotosyntese, planter fange energi fra sollys og gjøre organiske forbindelser fra atmosfærisk karbondioksid. Betydningen av fotosyntese planter og som grunnlag for nesten alle næringskjeder ikke kan måles.

Typer

Ikke alle former for liv bruker fotosyntese. Organismer kalt chemoautotrophs, for eksempel bakterier som bor rundt havfiske vents på havbunnen, er avhengige av uorganiske energikilder. Nesten alle andre former for liv, men stole på fotosyntese, enten direkte, for å gjøre sin egen mat, eller indirekte, som forbrukere som spiser fotosynteseaktiviteten organismer for å få næringsstoffer og energi.

Funksjoner

Fotosyntese kan primære produsenter-, alger og Cyanobakterie - å fange sollys og lagre den som kjemisk energi i form av sukker. Denne energi og biomasse produksjon opprettholder organismer høyere opp i næringskjeden. Fotosyntese utgivelser, som et biprodukt, oksygen, hvilket dyr bruk som en elektron godkjenner i mobilnettet åndedrett - og dermed gjør oss å puste.

Betydning

Fotosyntese gir oss ikke bare mat og oksygen, men med drivstoff, også. Kull, olje og naturgass ble dannet fra restene av planter og vannlevende organismer gravlagt og knust av lag med sedimenter. Forbrenning av fossile brensler i hovedsak ut solenergi fanget av gamle planter og alger og lagret som kjemisk energi igjennom fotosyntese.