Hvordan sette opp en bil oscilloskop

April 16

Hvordan sette opp en bil oscilloskop

Elektrisitet er opprettet av en strøm av ladede partikler, kjent som elektroner. Det finnes to typer elektrisitet: en bærer en likespenning og en bærer en vekselstrøm. En DC-strøm har en konstant spenning og varierer ikke med tiden, mens AC gjeldende har en spenning som varierer i sinusformet mote med tid. Bil biler har en rekke komplekse AC elektrisk signaler, for eksempel tenning sekvenser. Disse signalene kan testes med en bil oscilloskop.

Instruksjoner

• Koble signal ledninger mellom relevante utdataene på bilen og oscilloskop. Bilindustrien oscilloskop har vanligvis to innganger, "A" og "B." Slå på input ved å trykke på "A" eller "B"-knappen.

• Endre innstillingen volt/divisjon. Dette angir den loddrette skalaen på skjermen og antall volt hver loddrett divisjon representerer. Hvis amplituden av signalet er kjent fra bilen manuell, angi volt/divisjon til denne verdien. Ellers variere innstillingen til et signal vises på skjermen.

• Endre innstillingen tid/divisjon (tid base). Dette endrer vannrett skalaen og hvor lenge hver vannrette divisjon representerer. Hvis frekvensen av signalet er kjent fra bilen manuell, stille innstillingen tid/divisjon til dens inverse (1/f, der f er frekvensen). Hvis frekvensen ikke er kjent, variere tid/divisjon til et klart sinusformet signal vises på skjermen.

• Justere innstillingen vertikal posisjon. Dette gir midtstillingen signalet for enklere analyse og måling.