Hvordan legge til analoge modulasjon til en Diode Laser

September 7

En av de mest nyttige egenskapene lasere er deres evne til å overføre informasjon. Maksimal datahastighet som en bølge kan bære er begrenset av frekvens sin, og frekvensen av lys er om en million ganger høyere enn radiobølger. Dette betyr at lys kan inneholde informasjon om en million ganger raskere enn radiobølger. Det er mange måter å modulere en laser, inkludert en diode laser. Den enkleste metoden er direkte modulasjon, og det er vanskelig å gjennomføre.

Instruksjoner

• Direkte diode laser utgang til optiske strømmåleren.

• Koble strømforsyningen til det diode laseren. Angi strømforsyningen til gi gjeldende rett under terskelen gjeldende oppført under diode-spesifikasjonen.

• Registrere gjeldende og måle og registrere apparat diode laser.

• Øke strømmen i trinn opp til maksimal strømstyrke for det diode laseren. Registrere optisk strømforbruket og gjeldende på hvert trinn. Til å begynne med, kan du prøve åtte eller 10 gjeldende trinn.

• Tegne laser diode makt som en funksjon av gjeldende. Undersøke grafen for å fastslå den lineære regionen av kurven - dvs regionen som genererer en bestemt økning i gjeldende samme bestemt økningen i optisk makt. Identifisere gjeldende grenser i hver ende av lineær området.

• Justere drivkretsen å operere mellom gjeldende grenser identifisert. Dette vil holde laser over terskelen men endre lysintensiteten som stasjonen gjeldende modulert.

Tips og advarsler

  • Drivkretsen vil konvertere en volt inngang til en strøm. Du vil justere banen slik at minimum spenningen tilsvarer minimum gjeldende i lineær området, og den maksimale spenningen tilsvarer den maksimale strømmen. En verdi mellom minimums- og maksimumsverdiene da vil resultere i et bestemt analog utgangsnivå.
  • Når du bruker denne kretsen, vil du se noen av ulempene til analoge modulering. Intensitet variasjoner fra tåke eller skitt blir tolket som endringer i modulering; støy på lavere intensitetsnivåer kan dominere signal, og du kan kjøre laser til ustabilitet. På den annen side, er dette den konseptuelt enkleste metoden for laser modulering.
  • Lasere kan skade øynene dine-midlertidig og/eller permanent. Være forsiktig og unngå eksponering for direkte eller indirekte laserstrålen.