Hvordan finne en vinkel i 2D-plass

March 22

Hvordan finne en vinkel i 2D-plass

Lær å fastslå vinkler i to-dimensjonale rommet excel i matte klassen. Også er vinkelen mål en viktig ferdighet for trearbeid og hjem byggeprosjekter. Vinkler måles vanligvis i grader der 360 grader er en full sving eller sirkel. Standard enheten brukes for å beregne vinkler på en todimensjonal flyet er en transportør. En halvsirkel i form, en transportør har vinkel intervaller på buede kanten fra null til 180 grader fra venstre mot høyre og fra høyre mot venstre.

Instruksjoner

• Juster flat kanten av transportør langs en rett linje til vinkelen som skal måles.

• Skyv transportør til toppunktet eller veikryss synspunkt, de to linjene gjør vinkelen vises under sirkelen på enheten. Ofte er sirkelen også ledsaget av trådkors.

• Merk grad merket krysset av utgjør vinkelen. Hvis vinkelen åpnes til venstre for transportør, bruker du venstre-mot-høyre grad skalaen for lesing. Hvis vinkelen åpnes til høyre for transportør, kan du bruke høyre mot venstre grad skala for lesing.

Tips og advarsler

  • En rett linje måler 180 grader.