Hvordan lese Engineering kart

March 30

Hvordan lese Engineering kart

Et kart som er utviklet for en bygning eller struktur omtales som en blåkopi. En blåkopi er en skisse eller skjematisk at detaljene design og funksjon av en struktur. Det kan være forvirrende å tolke uten kunnskap om hvordan å lese denne typen dokument. Ulike symboler og hva de betyr vil tillate deg å lese en engineering kart.

Instruksjoner

• Bestemme omfanget som engineering kartet er angitt, for eksempel 1/8 1/4 skala. Skalaen er størrelsen på bygning eller struktur forhold til kartet. En bygning for kart 1/8 skala er åtte ganger så stor som kartet.

• Lær de forskjellige symbolene som brukes til å avbilde gjenstander i kartet. For eksempel angir en "X" omgitt av et kvadrat plassering av en dusj. Hvis en "X" er i et rektangel angir et vindu.

• Se etter flere sirklet i dokumentet. Dette indikerer at det er en annen side med en mer detaljert tegning.

• Noter eventuelle forkortelser som brukes på kartet. Dette brukes vanligvis til å avbilde en målenhet som "DP" for dybde og "DIA" for diameter.