De grunnleggende elementene i tekstskriving

March 9

Et skript inneholder byggesteinene som produseres en film. I motsetning til de fleste litterære verker, er et skript skrevet rent med visuell følelse i tankene. Flere viktige elementer må være på plass for et skript skal lykkes.

Konseptet

En skript-konseptet er en måte å beskrive ideen som vil hjelpe selge skriptet. Det er til "kroken" som fanger leserens interesse.

Behandling

Behandling er en forkortet måte å beskrive skriptet. Det går ikke i detaljer og kan brukes som en disposisjon eller å kaste en idé til en produsent.

Synopsis

Dette er detaljert omrisset av skriptet. Det er egentlig en fleshed ut versjon av behandling.

Format

Skriptet formatet er måten som scener, beskrivelsen og dialog er skrevet. Det er et standardformat i bransjen som må følges.

Tegn

Alle skript må interessant viktigste og støtte tegn som har behov som må oppfylles. Riktig karakterisering kjører et skript frem.

Tomten

Tomten er en historie som er fortalt av skriptet. Plottet er delt inn i tre akter---en begynnelsen, midten og slutt.

Konflikt

Tegn konflikten er hva flytter handlingen fra introduksjonen (begynnelsen av akt) oppløsning og klimaks (slutten av tredje akt).