Forskjellen mellom en tur tom & feltet tomt

December 18

Bruk av mellomrom er en viktig kvalitetskontroll mål når vannprøver i feltet. Feltet, laboratorium og tur tomme brukes til å fastsette integriteten til innsamlede eksemplene.

Feltet tomt

Feltet tomt er en beholder med vann, kvalitetssikret bli kvitt noen av stoffer - organisk, uorganisk eller begge deler, som skal testes for i de virkelige eksemplene. Beholderen er tatt inn i feltet og utsatt atmosfæren i området for en periode.

Turen tom

En tur tom er en beholder laboratorium reagens vann som er sendt, uåpnet, til og fra feltet med tomme og fulle containere. Formålet er å identifisere miljøgifter introdusert i prøvene under transport til og fra laboratoriet.

Laboratoriet tom

Det er fortsatt muligheten at forurensning kan innføres i laboratoriet, så den tur tomt sammenlignes med et laboratorium tom. Forurensninger som finnes i turen tomt, men ikke i laboratoriet, tom kan indikere et problem med transport, lagring eller beholder forberedelse blant andre.