Hvordan beregne & multiplisere blandet brøker

February 20

Blandet tall er brøker med en ledende konstant skrevet måten i stedet for i uregelmessig, enkelt brøkdel skjemaet. Barn lære å arbeide med brøker kan bli undervist en enkel måte å returnere blandet tall til sin uregelmessig form og deretter utføre multiplikasjon til et annet blandet tall. Svaret vil være en uregelmessig brøkdel, men det er en akseptabel løsning for denne situasjonen.

Instruksjoner

• Finne en uregelmessig brøkdel løsning multiplikasjon av blandet tall ved først å konvertere hver blandet tall til sin uregelmessig form. Multiplisere ledende konstant med nevneren deretter legge telleren med svaret bli nye telleren og de opprinnelige nevneren resterende. Multiplisere to uregelmessig fraksjoner sammen ved å multiplisere teller av telleren og nevneren av nevneren.

• Finn den uregelmessige brøkdel løsningen av produktet av 1 2/5 3 2/4. Start ved å finne uregelmessig brøken for 1 2/5: 1 5 = 5 + 2 = 7 så brøken blir 7/5. Finn uregelmessig brøken for 3 2/4: 3 * 4 = 12 + 2 = 14 så brøken blir 14/4.

• Multiplisere uregelmessig fraksjoner: (7/5) (14/4) = (7 14) / (5 * 4) = 98 / 20. La svaret som en uregelmessig brøk eller finne desimal løsningen ved å dele 98 20:98 / 20 = 4,9.