Hva er definisjonen av fornybar energi?

December 7

Fornybar energi er energien som hentes fra en bærekraftig kilde. Dette betyr at kilden ikke vil bli tømt av prosessen med å utnytte energien. Det står i kontrast til nonrenewable energikilder, for eksempel fossile brensler, som vil til slutt bli helt fortært.

Solenergi

En stor form for fornybar energi er solenergi. Høyteknologisk solcellepaneler, i direkte sollys, absorbere energien av solen og konvertere den til elektrisitet.

Vannkraft

Vannkraft er prosessen med å generere elektrisitet fra vindturbiner drevet av bevegelige vann. Den mekaniske energien i spinning turbinene omdannes til elektrisk energi. Ifølge University of Colorado er den billigste måten å energiproduksjon.

Vindkraft

En annen stor kilde til fornybar energi er vinden. Vindparker bruk opphøyet turbiner med Propeller absorbere den naturlig forekommende mekaniske energien i vinden og konvertere den til elektrisitet.

Andre kilder

Andre kilder til fornybar energi er mindre populært på grunn av teknologiske fremskritt eller mindre rikelig ressurser. Disse kildene inkluderer biodrivstoff, Geotermisk energi og hydrogen brenselceller.