Hvordan elektroniske virker

August 17

Hvordan elektroniske virker

Elektronisk filtre brukes til å undertrykke uønskede frekvens komponenter eller forsterke ønsket frekvens komponenter i et elektrisk signal. "Frekvensresponsen" i et filter beskriver - vanligvis i grafisk form - hvordan filteret vil påvirke hver signal frekvens.

Passiv filtre

Hvis et filter består bare av passiv komponenter, kalles en passiv filter. De vanligste passive filter-komponentene er motstander, kondensatorer og induktorer. Funksjonaliteten til et passive filter er basert på frekvensen-avhengige virkemåten for kondensatorer og induktorer.

Aktive filtre

Aktive filtre forbedre ytelsen til passiv filtre. Aktive filtre har motstander, kondensatorer og induktorer, men de har også et forsterke element, vanligvis en "operative forsterkeren." Forsterkeren gir signal fortjene, som i sin tur gir mer nøyaktig kontroll over frekvensrespons.

Digitale filtre

Et signal kan konverteres til en tallsekvens ved en analog til digital omformer, og den resulterende numeriske data kan filtreres matematisk av en digital logikk enhet. Slike filtre kan være langt kraftigere enn passive eller aktive filtre, men de er også mer komplisert, og noen nøyaktighet kan gå tapt i analog-til-digital konverteringsprosessen.